Sterownik konduktometryczny

GCS – 200P

Zastosowanie

Steruje dozowaniem środka chemicznego oraz kontroluje jego zużycie

Najwazniejsze informacje

Dwa rodzaje Pomp

Urządzenie GCS-200 produkowane jest w dwóch wersjach – z pompą membranową (M) o mniejszej wydajności (20 l/h) oraz z pompą perystaltyczną (P) o większej wydajności (do 120 l/h).

ALARMY

Urządzenie posiada przekaźnik alarmowy informujący o problemach występujących w trakcie procesu dozowania

Komunikacja

Dozownik, w obu wersjach, posiada wbudowany bezprzewodowy moduł komunikujący się z komputerem PC

statystyki

Na bieżąco gromadzi aktualne statystyki, dane procesowe oraz archiwizuje te dane

Więcej informacji na temat naszego produktu